Privacy Policy 

Omdat wij, Fresh House BV, graag zorgzaam en correct omgaan met persoonsgegevens, willen we u in deze privacyverklaring informeren hoe we omgaan met deze gegevens.  

Fresh House BV , BE0675.481.967, met maatschappelijke zetel te Mechelbaan 685,2580 Putte, zal optreden als verwerkingsverantwoordelijke m.b.t. persoonlijke gegevens die verzameld worden bij gebruik van onze website, met name uw naam, e-mail, telefoonnummer, adres en andere gegevens die u ons bezorgd heeft.

(Fresh House BV: Hierna “Wij”, “onze”, of “verwerkingsverantwoordelijke” genoemd)

Persoonsgegevens  

Persoonlijke gegevens bestaan uit informatie van identificeerbare personen en dit aan de hand van specifieke kenmerken, zoals Economisch, Fysiek en Psychisch. Deze kenmerken zijn zo typerend dat een persoon (on)rechtstreeks kan aangewezen worden.  

Fresh House BV zal als verwerkingsverantwoordelijke toezicht houden over de juistheid van de gegevens en of deze nog relevant zijn. Niet-relevante gegevens zullen worden verbeterd of verwijderd.  

Beveiliging  

Verwerkingsverantwoordelijken binnen de onderneming Fresh House BV, zullen slechts beperkte toegang krijgen tot de persoonsgegevens. De verantwoordelijken zullen enkel deze gegevens ontvangen die noodzakelijk zijn om hun taak te verrichten. Hierbij willen we als Fresh House BV in de mate van het mogelijke een passend beveiligingsniveau bieden.  

Doel van verwerking  

Het doel van verwerking beoogt de samenwerking met Fresh House BV alsook om de werking binnen ons bedrijf vlot te laten verlopen. Het doel van de verwerking kan omschreven worden als gegevens noodzakelijk voor:  

 • Klanten en leveranciersfiches;  
 • Facturatie en/of overeenkomsten  
 • Analyse website: gebruikservaring verbeteren  
 • Beantwoorden van vragen die gesteld werden via het contactformulier op de website 
 • Informatie bij gebruik van de website, zoals IP adres, geografische locatie, frequentie van bezoek etc. met doel om de website en onze diensten te optimaliseren. 

 Rechtsgrond van verwerking  

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming: 

 • Toestemming 
 • Om leveringen en overeenkomsten uit te kunnen voeren.
 • Om vragen te beantwoorden en te communiceren.
 • Om verwerking en service te evalueren.
 • Om te informeren over producten, diensten en evenementen.   

Bewaartermijn en recht als individu   

De verzamelde persoonsgegevens zullen, na beëindiging van de samenwerking, bewaard worden zolang wettelijk noodzakelijk is voor onder meer boekhoudkundige gegevens, fraude en geschillen alsook voor het aanbieden van onze diensten en producten.  Deze termijn werd op 10 jaar vastgesteld, tenzij er andere, wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn die een langere periode vereisen.   

Indien u uw persoonsgegevens wenst in te kijken, te verwijderen, te beperken of onjuiste informatie wenst aan te passen, zullen wij u deze rechten toekennen. Dit verzoek dient overgemaakt te worden via mail naar info@freshhouse.be of via post naar de maatschappelijke zetel. Wij als Fresh House BV zullen hier binnen een redelijke termijn van 5 weken een antwoord op uw verzoek formuleren.  

Klacht

Indien vragen, opmerkingen of klachten zouden voortkomen uit onze informatieverzameling van uw persoonsgegevens, mag u altijd contact opnemen via mail: info@freshhouse.be of per post naar het adres van de maatschappelijke zetel.  

U beschikt tevens over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; commission@privacycommission.be ) 

Delen van gegevens 

Uw persoonsgegevens worden normaliter enkel verwerkt door Fresh House BV.  

Echter, er zijn een aantal niet-gelimiteerde uitzonderingen: 

 • Indien Fresh House BV beroep doet op een leverancier voor een bepaalde dienst of transactie te kunnen volbrengen: Deze leverancier omvatten onder meer Google Analystics, WordPress en Combell.  
 • Indien Fresh House wettelijk verplicht zou worden op bepaalde gegevens te delen, hetzij in bijvoorbeeld geschillen, hetzij fraude of ter bescherming van een ander individu 
 • Fresh House BV maakt ook gebruik van sociale media. Op onze website kunt u linken terugvinden naar betreffende media, zoals LinkedIn, Instagram en Facebook. Indien u op betreffende icoon zou klikken, achter we het mogelijk dat deze 3de partijen uw persoonsgegevens verzamelen van uw profiel, hetgeen buiten onze macht om valt.  
 • Uw persoonsgegevens zullen niet gedeeld worden aan een land buiten de EER of internationale organisatie.  

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor verdere informatie verwijzen wij u door naar onze cookie policy. 

Wijzigingen   

Door het gebruik van onze diensten en website, aanvaardt u onze privacyverklaring. Bovendien kunnen er wijzigingen plaatsvinden waardoor u de meest recente versie steeds online op onze website kan terugvinden of per mail mag opvragen.   

Op aanvraag kunnen wij u de Privacy Policy in het Frans of Duits bezorgen.